Rostlinná výroba

Celková výměra obhospodařovaných pozemků je 1330 ha z toho je 510 ha orná půda a 820 ha trvalé travnaté porosty (TTP). Na orné půdě pěstujeme převážně obiloviny (žito, pšenice, špalda, tritikale, oves), dále pak luskoviny (lupina, hrách, peluška) a olejniny (řepka). Všechny zmiňované plodiny jsou pěstovány v režimu ekologického zemědělství, tudíž nedochází k používání chemických postřiků a umělých hnojiv.

Živočišná výroba

V rámci živočišné výroby chováme jak mléčný, tak masný skot. Celkový počet mléčného skotu je cca 200 ks, masného cca 100 ks. Syrové kravské mléko je dodáváno do mlékárny Olma Olomouc. Ročně se na Naší farmě nadojí okolo 1 000 000 l syrového kravského mléka.